בשל ייחודיות התכנית חובה להירשם למינימום של 4 שבועות רצופים שמתחילים בתאריכים; יולי 4, 2023 | יולי 31, 2023

 קיץ מלא | שבוע 1 עד 8 | יולי 4 – אוגוסט 25, 2023

חודש וחצי  | שבועות 1 עד 6 | יולי 4 – אוגוסט 11, 2023

חודש ראשון | שבוע 1 עד 4 | יולי 4 – יולי 28, 2023

חודש שני | שבועות 5 עד 8 | יולי 31 – אוגוסט 25, 2023